REGULAMIN

Awatar użytkownika
Adam
Klubowicz
Posty: 1436
Rejestracja: wtorek 31 sty 2012, 16:01
Numer GG: 2982173
Lokalizacja: Będzin
Kontaktowanie:

REGULAMIN

Post autor: Adam » piątek 05 kwie 2013, 12:17

I Otwarte Mistrzostwa Cross Country o Puchar Prezydenta Miasta Będzina "Puchar Śląsko-Zagłębiowski w XC"
1.Organizator
Organizatorem imprezy – „I Otwartych Mistrzostw Cross Country o Puchar Prezydenta Miasta Będzina” (Puchar TriCUP w XC) jest "Będziński Klub Rowerowy „GHOSTBIKERS”
Współorganizatorem zawodów są Urząd Miasta Będzin, Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Będzinie oraz Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

2.Cel imprezy
Celem imprezy jest sportowa rywalizacja kolarska, popularyzacja kolarstwa górskiego i wypoczynku na świeżym powietrzu, promocja gminy Będzin i jej terenów rekreacyjnych, wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych, wzajemna integracja miłośników kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej.
3.Czas i miejsce imprezy
Impreza odbędzie:
Niedziela 28-04-2013, w godz. 9:00-17:00
na Górze Św. Doroty w Będzin-Grodziec przy ul. Fryderyka Chopina

Długość całkowita trasy tzw. długiej wynosi:~3,7 km, natomiast trasy krótkiej ~1,0 km.
4.Zapisy
Uczestnikiem zawodów może być osoba, która:
Wypełni i wyśle elektroniczny formularz zgłoszeniowy poprzez stronę zawodów
http://www.formularz.ultimasport.pl/148/ (preferowana forma) lub zgłosi się w dniu imprezy w Biurze Zawodów okazując dowód tożsamości i podpisując odpowiednią klauzulę o odpowiedzialności, a nieletni (do lat 18) dodatkowo przedkładając pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Wniesie opłatę startową przelewem na konto organizatora:09 8438 0001 0020 4485 2000 0010
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Będzinie ul. Sportowa 6
W tytule przelewu : OPŁATA STARTOWA XC Będzin
(potwierdzenie przelewu prosimy zachować do wglądu w Biurze Zawodów).
Opłaty startowe:

 kat. Żak dziewcząt i chłopców bezpłatnie;
 20 PLN - Młodziczka, Młodzik, Juniorka młodsza, Junior młodszy, Juniorka, Junior;
 25 PLN - Elita, Masters A, B, C;
 w dniu startu dla każdej kategorii należy doliczyć po 10 PLN.

Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki na wszystkich typach rowerów (preferowany rower górski). Zwycięzcą indywidualnym w każdej kategorii wiekowej zostanie zawodnik, który na mecie uzyska najkrótszy czas przejazdu. W przypadku małej liczby zgłoszonych zawodników w danej kategorii, mogą być one łączone. Podane w p. 9 liczby okrążeń w każdym wyścigu mogą się zmienić i zostaną dostosowane do panujących warunków atmosferycznych na trasie.
Startujący musi posiadać: kask sztywny, przepisowy i sprawny technicznie rower (dowolny typ), aktualne badania lekarskie dotyczące startu w wyścigu lub oświadczenie
o dobrym stanie zdrowia, dowód tożsamości. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku zgłoszeń indywidualnych). Każdy zawodnik podczas rejestracji podpisuje oświadczenie, że startuje na własne ryzyko
i nie będzie rościł do organizatorów odszkodowania w przypadku urazu lub wypadku.
Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność, dzieci na odpowiedzialność i za zgodą rodziców. Kolarze ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki spowodowane przez zawodników lub osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu.
W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorami.
Uczestnikami wyścigu mogą być zawodnicy (-czki) z licencjami PZKol, lub innych Narodowych Organizacji Kolarskich, oraz amatorzy nieposiadający licencji. Wszyscy zawodnicy ścigają się razem, organizator nie przewiduje osobnych klasyfikacji i nagród dla zawodników z licencją i bez licencji. Organizator nie przewiduje osobnych klasyfikacji
i nagród dla młodziczek i juniorek młodszych oraz dla masters A B C i elity kobiet.
5.Nagrody:
Dla zawodników zajmujących pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych przewidziano nagrody rzeczowe i puchary.
6.Świadczenia dla zawodników:
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
- oznakowaną trasę;
- indywidualny numer startowy;
- elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów;
- zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
- nagrody i trofea dla laureatów w poszczególnych kategoriach (pierwsze 3 miejsca);
- gorący posiłek

7.Trasa i pomiar czasu:
Trasa XC będzie poprowadzona i oznaczona w terenie po leśnych ścieżkach oraz drodze publicznej, będzie zawierała sekcje techniczne. Długość pętli wynosi około 3,7 km dla trasy "długiej" oraz około 1km dla trasy krótkiej. W niebezpiecznych miejscach trasy zawodów organizator rozstawi osoby zabezpieczające. Organizator wyścigu w terminie do 1 tygodnia przed imprezą udostępni na stronie http://www.ghostbikers.pl szczegółową mapkę strefy zawodów i tras. Uwaga! Dzieci rywalizują na odrębnej trasie tzw. „krótkiej” (szczegóły na mapie). Czas zawodników rywalizujących w poszczególnych kategoriach wiekowych na trasie "długiej" będzie mierzony za pomocą elektronicznego systemu pomiaru czasu. Czasy w wyścigach dziecięcych będą mierzone za pomocą stoperów. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach będą ci zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę.

8.Kategorie wiekowe:

Mężczyźni


Lp. Kategoria i wiek Roczniki
1 Żak (7-10 lat) 2003 – 2006
2 Młodzik (11-14lat) 1999 – 2002
3 Junior młodszy (15-16 lat) 1997 – 1998
4 Junior (17-18 lat) 1995 – 1996
5 Elita (od 19-29 lat) 1984 – 1994
6 Masters A (30 – 39 lat) 1974 – 1983
7 Masters B (40-49 lat) 1964 – 1973
8 Masters C (powyżej 50 lat) 1963 i starsi

Kobiety

Lp. Kategoria i wiek Roczniki
1 Żak (7-10 lat) 2003 – 2006
2 Młodziczka (11-14lat) 1999 – 2002
3 Juniorka i Juniorka młodsza (15-18 lat) 1995 – 1998
4 Elita, Masters A, B, C (od 19 lat) 1994 i starsze

8.Program zawodów:
 Mężczyźni

Lp. Kategoria i wiek Przewidywany dystans Przewidywana
godzina startu
1 Żak (7-10 lat) 1 okrążenie - 1 km (trasa krótka) 1000
2 Młodzik (11-14lat) 3 okrążenia - 3 km (trasa krótka) 1000
3 Junior młodszy (15-16 lat) 1 okrążenia - 3,7 km (trasa długa) 1045
4 Junior (17-18 lat) 2 okrążenia - 7,4 km (trasa długa) 1130
5 Elita (od 19-29 lat) 4 okrążeń - 14,8 km (trasa długa) 1430
6 Masters A (30 – 39 lat) 3 okrążenia - 11,1 km (trasa długa) 1245
7 Masters B (40-49 lat) 3 okrążenia - 11,1 km (trasa długa) 1245
8 Masters C (powyżej 50 lat) 2 okrążenia - 7,4 km (trasa długa) 1245

 Kobiety

Lp. Kategoria i wiek Przewidywany dystans Przewidywana
godzina startu
1 Żak (7-10 lat) 1 okrążenie - 1 km (trasa krótka) 1000
2 Młodziczka (11-14lat) 2 okrążenia - 2 km (trasa krótka) 1000
3 Juniorka młodsza i Juniorka (15-18 lat) 1 okrążenie - 3,7 km (trasa długa) 1045
4 Elita, Masters A, B, C (od 19 lat) 2 okrążenia - 7,4 km (trasa długa) 1130
a. Pierwszy wyścig zawodów zaczynać się będą o godz. 1000, natomiast każdy kolejny po zakończeniu poprzedniego;
b. W przypadku małej ilości zgłoszeń do poszczególnych grup wiekowych organizator zastrzega sobie prawo do łączenia niektórych wyścigów;
c. 15 minut przed planowanym startem zawodnik musi znajdować się w strefie startowej;
d. Zawody dla dzieci do lat 14 odbędą się na odrębnej trasie, w trakcie trwania rywalizacji
e. Dekoracje dzieci: godz. 1030;
f. Dekoracje dorosłych: godz. 1630.

9.Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu
Zawodnik rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, zobowiązany jest do niezwłocznego zjechania z trasy i poinformowania o tym fakcie przedstawicieli biura zawodów. W razie wypadku na trasie zawodów, który wymaga interwencji medycznej, należy zadzwonić pod numer alarmowy +48 516 546 091.
10 Inne zasady
Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie wyścigu. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play

11. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej". Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii wiekowych z uwagi na liczbę startujących. W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem
i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Każdy zawodnik ubezpiecza się w zakresie NW we własnym zakresie. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną
i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców
w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Zablokowany

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość